Sme tu pre Vás


Služba pre nás znamená poslanie a zároveň priestor pre budovanie vzťahu do budúcna. Naším cieľom je poskytnúť Vám službu = profesionálny a komplexný produkt = pre trvalý rast Vášho obchodu, produktu, zamestnancov a spoločnosti. Komplexná ponuka služieb je založená na partnerstve, odbornosti, špecializácii, praktických skúsenostiach tím PROFIPHARMA.


LAUNCH EXPERT

Ponúkame komplexnú sales-marketingovú službu uvedenia produktu na trh. Využívame techniku ABAFA, ktorá zaručuje spolu s jednotlivými fázami launchu / relaunchu produktu definovaný cieľ, výsledok. Viac informácií

SALES SUPPORT

Sme schopní zabezpečiť  komplexný servis predaja produktu,  jeho skladovanie, distribúciu ako i obchodnú a marketingovú podporu predaja. Pridanou hodnotou pre Vás je „EI marketing“. Viac informácií

DEVELOPMENT

Rozvíjame ľudský potenciál a pracovné schopnosti. Špecializujeme sa na výkon a motiváciu obchodných tímov. Výsledkom je motivácia k zmene, poznanie čo chcem urobiť, prečo to chcem urobiť a čo mi to prinesie. Viac informácií

OUTSOURCING

Využite profesionalitu, schopnosti našich ľudí a obchodných tímov ako moderné riešenie na podporu predaja Vašich produktov. Flexibilné využívanie ľudských zdrojov a úspora finančných nákladov sú len niektoré z kľúčových výhod Outsourcingu. Viac informácií


Náš cieľ je byť  Váš obchodný partner prvej voľby.

  • Náš obchodný a ľudský potenciál ( know how )  sú inšpiráciou, príkladom, ako je možné aj na Slovensku poskytovať profesionálne a spoľahlivé služby.
  • S nami isto neurobíte ani jeden krok vzad.
  • Náš systém služieb je postavený na hodnotách, o ktorých mnohý len rozprávajú – u nás sa realizujú.
  • Ďakujeme, že nás preveríte.   MY  budeme pre Vás pracovať  a  VY si vytvoríte osobnú skúsenosť a poviete  o nás aj  iným.