Sales support

Sme schopný zabezpečiť komplexný proces predaja produktu, tovaru, služby, jeho skladovanie, distribúciu a podporu predaja.

Viac informácií

Launch expert

Sme špecialisti na uvádzanie produkt na trh. Máme praktické skúsenosti s realizáciou opakovaného uvedenie produktu.

Viac informácií

Outsourcing

Outsourcing – prenájom a riadenie obchodného tímu. Komplexná ponuka pri podpore predaja a riešenie na zníženie nákladov.

Viac informácií

Development

Sme na trhu od roku 1996 a dovolíme si tvrdiť, že rozumieme marketingu a podpore predaja. Vieme čo znamená Etika a Integrita.

Viac informácií

Čo o nás povedali:

So spoločnosťou Profipharma sme spolupracovali v rokoch 2015 a 2016. Z nášho portfólia sme jej zverili tri produkty v rôznych fázach životného cyklu: Produkt po strate exkluzivity po príchode agresívneho a nie veľmi eticky sa správajúceho generika, originálny produkt získaný akvizíciou a v predchádzajúcom období podporovaný inou spoločnosťou, v minulosti etablovaný originálny brand prechodne neprítomný na trhu, kde bolo treba uskutočniť jeho úplný relaunch. Spoločnosť  Profipharma sa úspešne vysporiadala so všetkými tromi typmi manažovania produktov  a postupne si vybudovala dôležité miesto vo všetkých troch relevantných terapeutických oblastiach. Z pohľadu celkových predajov dosiahla dvojciferné medziročné nárasty. Z hľadiska cieľových skupín pracovala s lekármi prvého kontaktu aj špecialistami a bola aktívna a úspešná aj v lekárňach. Našu spoluprácu hodnotíme ako korektnú, vysoko profesionálnu a pre našu spoločnosť prospešnú. Spoločnosť Profipharma by som definoval ako vysoko profesionálnu, dôkladne zorientovanú v terapeutickom segmente, v ktorom pracuje. Profipharma disponuje  reprezentantmi a manažérmi orientovanými na výsledok a to predovšetkým, na svojho klienta.

MUDr. Jozef Hlavenka, MBAGeneral manager SK & CZ, MEDA Pharma

Ak má niekto recept na úspešné riadenie tímov medicínskych reprezentantov a sľúbi, že doručí výsledok na ktorom sa dohodnete, som na základe aj vlastných skúseností presvedčený, že je to Profipharma. Mal som osobne možnosť spolupracovať 3 roky a využíval som služby pri riadení nášho interného tímu ako i externého tímu reprezentantov. To čo vnímam ako výnimočné, je ich schopnosť namotivovať ľudí ( reprezentantov, manažérov, lekárov, obchodných partnerov ) k spolupráci. To že ľudia zrazu chcú a vedia pracovať , usmievajú sa, sú iniciatívny a vedia sa aj spolu zabávať. Recept Profipharma, tak ako ho ja vnímam je zdanlivo jednoduchý – efektívna tímová práca a motivovaný jednotlivec tímu.  A to čo naozaj vedia je riadiť a motivovať k úspechu, dodať dohodnutý výsledok a pridať vždy niečo navyše ako službu pre Vás.  A to je na na nich výnimočné.

MUDr. Oktavián Kuchárik, Generálny riaditeľ Takeda Pharmaceutical Slovakia s.r.o