Portál  Elektronické vzdelávanie lekárov a lekárnikov

Na základe skúseností a požiadaviek našich partnerov a lekárov, lekárnikov sme pripravili portál, ktorého cieľom je publikovať informácie, skúsenosti, štúdie, prezentácie a kazuistiky, ako podporu vzdelávania lekárov a lekárnikov. Elektronický systém vzdelávania je súčasťou kreditácie.


Profireps

Projekt pre obchodných a medicínskych reprezentantov.


Semináre, workshopy, kongresy

Organizujeme a moderujeme odborné podujatia zamerané na diskusiu k aktuálnym témam v “pharma businesse” za účasti širokého spektra  firiem, odbornej verejnosti, združení a politických špičiek. Cieľom je poskytnúť priestor na hľadanie riešení aktuálnych problémov.


Launch / Relaunch / Etický marketing produktov

Zoznam, presný popis a referencie na vyžiadanie