Sme schopní zabezpečiť  komplexný proces

predaja produktu ( tovaru, služby ), jeho skladovanie, distribúciu a podporu predaja.

Sme špecialisti na uvádzanie produkt na trh – LAUNCH EXPERT.

Máme praktické skúsenosti a úspešné realizácie opakovaného uvedenia produktu na trh – RELAUNCH.


Spolupráca pri predaji je realizovaná formou :

 • Exkluzívny distribútor pre konkrétny trh
 • Distribútor
 • Predajca
 • Riadenie a rozvoj Vášho obchodného tímu
 • Outsoursing nášho obchodného tímu pre Váš produkt
 • Návšteva lekárov
 • Návšteva lekární
 • Organizácia a účasť na seminároch, worshopoch, roundtables
 • Akcie na podporu predaja ( merchandising, mystery shopping,  product scanner )
 • nastavíme a zabezpečíme optimálne ( požadované ) pokrytie trhu ( NC, WC, Call rate )
 • forma prezentácie cez print / elektronicky materiál ( Ipad )
 • disponujeme vlastnou “databázov kontaktov”
 • pravidelne na týždennej / mesačnej báze ste informovaný o dianí na trhu
 • máme vlastný reportovací a monitorovací systém

Naše výsledky sú preukázateľné v oblastiach OTC, RX a špecializáciách GP, NEU, ORT, REUM, ALG, GAS, INT, KAR, ALER, IMUN, ONK, PNEU.


Vždy dodáme okrem dohodnutého výsledku i pridanú hodnotu našej spolupráce ( nadšenie, energiu, etiku, integritu, kreativitu, odvahu, profesionálne vzťahy ) pre Vás a Vašu spoločnosť. To čo nás odlišuje od iných,  je výnimočnosť našich ľudí a kvalita našich služieb. Vždy robíme profesionálny obchod založený na hodnotách, ktoré nás charakterizujú a zároveň zaväzujú. 

Vladimír Antecký, Profipharma