Komplexná ponuka prenájmu nášho obchodného tímu a riešenie pri ktorom získate:

 • Zníženie nákladov
 • Čas a priestor na iné aktivity firmy
 • Flexibilné využívanie ľudských zdrojov A práve Flexibilné využívanie ľudských zdrojov je jedna z kľúčových výhod, pre ktorú je Outsourcing celosvetovo čoraz častejšie využívaný pri predaji a podpore predaja.

Ponúkame vyškolených a skúsenených reprezentantov, ktorý sú profesionálmi pre danú špecializáciu.
Náš tím tvoria ľudia pracujúci na pozíciách:

 • Medicínsky reprezentant ( OTC, RX )
 • Key account manager
 • Asistent predaja, Analytik dát
 • Area sales manager
 • Product manager
 • Sales Development manage
 • Tréner / Coach
 • Medical director

Vieme prezentovať prácu, vzťahy a výsledky pre odbornosti a špecializácie:

 • Neurológia
 • Ortopédia
 • Chirurgia
 • Reumatologia
 • Algeziológia
 • Gastroenterológia
 • Interná medicína
 • Kardiológia
 • Imunulógia
 • Alergológia
 • Urológia
 • Oftalmológia
 • Onkológia
 • Pneumológia
 • Diabetológia

Ponúkame a garantujeme :

 • Profesionálnu metóda zostavenia obchodného tímu na základe špecifikácie klienta
  • skúsenosti, schopnosti – kompetenčný model Profireps
  • výkonový managemnt
  • pravidelný coaching, mentoring a tréning
  • systém riadenia a motivácie
  • nastavené kontrolné mechanizmy
  • pravidelný reporting
 • Flexibilitu: mesačné zmeny množstva dodávaných služieb
 • Technické vybavenie našich reprezentantov
 • Auto, phm
 • Telefón, notebook, Ipad, internet
 • Zber dát a ich reporting
 • Zostavenie obchodného tímu podľa Vašej špecifikácie
 • Dohodu na časovom trvaní projektu
 • Predčasnú výpovednú lehotu outsourcingových projektov
 • Daňovo výhodné riešenie pre Vás = priama nákladová položka