Profipharma

Sme na trhu od roku 1996 a preukázateľne s vynikajúcimi výsledkami rozvíjame obchodné tímy vrátane manažérskych pozícii. Nie sme jednotlivec, ktorý rozumie všetkému a trénuje všetko a všetkých.  Sme partnerská skupina ľudí a firiem,  ktorej cieľom je poskytovať  profesionálne a komplexné služby pre trvalý rozvoj ľudí a obchodu. Sme špecialisti v jednotlivých oblastiach rozvoja vedomostí, zručností, schopností a ľudského potenciálu


Dôležitou pridanou hodnotou každého rozvojového programu je WIN- WIN  efekt  = spokojný  zákazník – firma – účastník programu. Výsledkom, výstupom každého nášho programu je motivácia k zmene, poznanie čo chcem urobiť , prečo to chcem urobiť a čo mi to prinesie. Pripravíme program na mieru, na základe Vašich požiadaviek. Pomôžeme Vám zostaviť  a zrealizovať tréning tak, aby bol pre vás merateľným prínosom do praxe z pohľadu výstupu.

( zamestnanec, firma, zákazník )

Definujeme  spoločne očakávaný výstup rozvojovej aktivity a merateľné kritéria pre skupinu a jednotlivca. Náš program sa zameriava na praktický nácvik, rozvoj zručností a schopností. ( 80 % času je venovaných praktickým cvičeniam, prezentáciám, nácviku zručností a rozvoju schopností ) Nastavíme follow-up activity ( on the job / off the job ). Ak potrebujete naštartovať Váš tím k lepším výsledkom , identifikovať  čo brzdí  jeho výkon a aké sú možné “motivačné faktory”  kontaktujte nás.  ( garantujeme Vašu spokojnosť )


Ak nesplníme úlohu = naša služba Vás nebude nič stáť  = nefakturujeme = 100 % profesionalita + 100 %  garancia a istota spokojnosti


Zameriavame sa na :

 • motiváciu a využitie potenciálu jednotlivca a tímu
 • rozvoj zručností a rozvoj schopností
 • “on the job”  a “off the job”  tréning
 • koučing
 • mentoring
 • semináre a workshopy k aktuálnym témam
 • riešenie praktických ( modelových ) situácií
 • kreatívne tréningy na posilnenie firemných hodnôt
 • motivačné tréningy a programy
 • výkonový management v praxi
 • návrh a popis  kompetenčného modelu pre jednotlivé pracovné pozície
 • riadený výberový proces na základe zadania a definovaných schopností

Príklad realizovaných programov, tréningov, workshopov :

Profireps Academy  

rozvojový program ( tréning + workshop zameraný na rozvoj Selling skills and competency )

 • predajné zručnosti
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • budovanie vzťahov
 • jednanie a vyjednávanie
 • jednanie s obtiažnym zákazníkom a typológia zákazníka
 • teritoriálny management
 • vedenie a riadenie návštevy, kongresu, round table
 • a rozvoj schopností / kompetencií
 • orientácia na dosahovanie cieľov
 • efektívna komunikácia
 • budovanie vplyvu
 • analytické schopnosti
 • kreatívne myslenie

ďalšie realizované rozvojové programy:

 • Leadership program
 • Competency based interview
 • Performance management
 • Integrity a loyalty ( product, company,  customer )
 • Performance and motivation
 • Negotiation in practice
 • MBTI  typology
 • Leading meeting
 • Coaching others
 • Communication and influence
 • Business communication
 • Effective Roundtable
 • Technique of asking questions
 • SPIN technique
 • CHVU technique
 • Territory management

Témy realizovaných workshopov v roku 2014-2018 :

 • Čo znamená etická podpora predaja v praxi ?
 • Ako správne komunikovať s lekárom o pacientoch ?
 • Etická firma – reprezentant a neetický “obchodný partner”
 • Etický marketing a produktový management