Sme vaším partnerom

Profipharma partner, zákazník a zároveň aj aktívny spolupracovník, ktorý je súčasťou projektového tímu a aktívne participuje na riešení úloh, zadania, projektu. Pre Vás to znamená, že dostávate najlepšiu možnú službu, aká sa momentálne na trhu ponúka.
Nie názor a ponuka jednotlivca, ale skupiny odborníkov.


Obchodný partner


Development partner


Marketingový partner


HR partner


IT partner

Mediálny partner


Právny partner